फोटो गॅलरी

हा आमचा एक वार्षीक उपक्रम आहे. सालाबाद प्रमाणे समाजाचे देणे या उपक्रमा अंतर्गत कांचनगौरी कर्मचारी कुटुंबातील व सभासदांच्या कुटुंबातील
उत्तम यश प्राप्त 10वी च्या 8 व 12वी च्या 8 विद्दार्थांचा सत्कार
करणगयत आला.
याच वेळी फाईन आर्टला 3रा नंबर पटकावलेल्या विद्दयार्थिनीचा सत्कार करण्यात आला.


 

A