मासिक देयाचे गणित - इ.एम.आय.च्या अंदाजासाठी

 

 

मासिक देयाचे गणीत (डाउनलोड)

कर्ज घेण्यापुर्वी जरका दर महिना येणारा पतसंस्थेचा हाप्ता किती याचा अंदाज येण्यासाठी ही इ.एम.आय.च्या गणीताची सोय केली आहे.

 


       


A