संपर्क

 

कांचनगौरी महिला सहकारी पतपेढी मर्यादित

प्रशासकीय कार्यालय:
1ला मजला, रिद्धीसिद्धी कॉम्प्लेक्स,
पं. मालविया पथ,
डोंबिवली (पुर्व)
पिन: 421201 (इंडिया)

संपर्क नं.: 0251-2860959, 2860525

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10-00 ते दु. 1-00 आणि दु. 2-00 ते सं. 4-00
साप्ताहिक सुट्टी - रविवार
इतर सुट्टी - 2 रा व 4 था शनिवार

इमेल: kanchangaurione@gmail.com

शाखांची माहिती:


       


A